Patiënt

In het Alrijne Ziekenhuis (locaties Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn) en het Reinier de Graaf (locaties Delft en Voorburg) bestaat sinds 2006 de mogelijkheid een kijkoperatie van de heup uit te voeren. De 2 orthopedisch chirurgen R.M. Bloem (Reinier de Graaf ziekenhuis) en S.P.L. Jansen (Alrijne Ziekenhuis) hebben zich gespecialiseerd in de kijkoperatie van de heup en voeren deze ingreep veelvuldig uit. Zij behoren daarmee tot de meest ervaren artsen van Nederland op het gebied van de kijkoperatie van de heup.

Zorgverlener

De behandeling van heupproblemen middels een arthroscopie van de heup wordt in Nederland slechts in een beperkt aantal centra frequent uitgevoerd. Patiënten worden door andere hulpverleners naar deze centra verwezen. Belangrijke verwijzers zijn orthpedisch chirurgen, sportartsen en fysiotherapeuten. Voor deze verwijzers is hier aanvullende informatie te vinden.

Zorgverzekeraar

Heupscopie.nl is een unieke samenwerking tussen twee ervaren heupscopisten die hun werkwijzen geüniformeerd hebben, wetenshappelijk onderzoek verrichten en zich toetsbaar opstellen ten aanzien van hun kwaliteit van werken. Heupscopie.nl is het enige centrum in het land waar verregaande inhoudelijke samenwerking tussen twee experts geëffectueerd is.

 

Dr. R.M. Bloem

Drs. S.P.L. Jansen

Over ons

Heupscopie.nl  is een samenwerkingsverband tussen Rolf Bloem  en Sebastiaan Jansen, beide orthopedisch chirurg met een uitgebreide ervaring op het gebied van de scopie van de heup. De samenwerking is erop gericht de kennis en ervaring te bundelen om de zorg voor patiënten te optimaliseren. Binnen het samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van uniforme protocollen, worden patiëntencasussen besproken en wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.
 
Onze missie
Heupscopie.nl  levert excellente zorg op het gebied van arthroscopische chirurgie van het heupgewricht. Zij doet dit door intensieve samenwerking, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en transparantie.
 
Onze visie
Heupscopie.nl  behoort tot de top van de West Europese behandelcentra voor arthroscopische chirurgie van het heupgewricht.

Ons team
Klik hier voor een overzicht van ons team.